ਈਵਾ ਫੋਮ ਨਿਰਮਾਤਾ
+8618124351893 [email protected]

ਬਲੌਗ

» Blog

ਬਲੌਗ

ਈਵਾ ਫੋਮ ਲਈ ਅੰਤਰ,epe ਝੱਗ,xpe ਝੱਗ,ixpe ਫੋਮ ਅਤੇ ਸਪੰਜ ਫੋਮ

EVA Foam, EPE ਫੋਮ, XPE ਫੋਮ, IXPE Foam, and Sponge Foam are all different types of foam materials with distinct characteristics. Here’s a breakdown of their differences: EVA Foam (Ethylene-Vinyl Acetate Foam): Material Composition: EVA foam is made from the copolymerization of ethylene and vinyl acetate. Properties: Flexible with good elasticity. Lightweight and easy to handle. Excellent shock absorption properties. …

ਈਵਾ ਫੋਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

Ethylene-vinyl acetate (EVA) foam is a versatile and durable material known for its flexibility, lightweight nature, and excellent shock absorption properties. It is commonly used in a variety of industries and applications due to its unique combination of features. Here are some key characteristics and uses of EVA foam: Material Composition: EVA foam is made from the copolymerization of ethylene

ਪੈਕਿੰਗ ਫੋਮ ਕੀ ਹੈ

ਪੈਕਿੰਗ ਝੱਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫੋਮ ਜਾਂ ਕੁਸ਼ਨਿੰਗ ਫੋਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ. ਪੈਕਿੰਗ ਫੋਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ. Common types

ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਈਵਾ ਫੋਮ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਲਾਭ

If you’re looking for a versatile material for your DIY projects, look no further than Eva foam sheets. ਈਵਾ ਝੱਗ, also known as ethylene-vinyl acetate, is a durable and flexible material that has gained popularity in various industries. In this article, we will explore the benefits of Eva foam sheets and why they are a great choice for your next

  • ਵਰਗ

  • ×

    ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ!

    WhatsApp 'ਤੇ ਚੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

    × ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?